Zaawansowana grupa dla osób uzależnionych pod nazwą Program rozwoju osobistego

Grupa o charakterze zamkniętym (określona stała i ta sama liczba uczestników).

Pogłębiona psychoterapia grupowa

Czas trwania: jeden rok, tj.: ok. 40 dwugodzinnych sesji grupowych; częstotliwość: jedna sesja tygodniowo;

Warunek uczestnictwa

Ukończony podstawowy program psychoterapii zespołów uzależnień od środków psychoaktywnych i zaburzeń behawioralnych oraz przynajmniej rok trwałej abstynencji;

Tematyka ujęta w czterech zasadniczych cyklach:

  • proces zmian oparty na istotach uzależnienia i mechanizmach chorobowych, umiejętności ich identyfikacji oraz redukcji strat; „mapa świata osoby uzależnionej”;
  • zaburzenia psychiczne (i somatyczne) wywołane uzależnieniem; funkcjonalny i dysfunkcjonalny świat emocji; pojęcie nawrotu w chorobie uzależnienia – identyfikacja i umiejętności;
  • świat wartości i motywacje życiowe; w poszukiwaniu sensu i celów życiowych;
  • wgląd i umiejętność określenia własnych kompetencji i zasobów; plany i ich realizacja.