Syndrom dorosłych dzieci alkoholików / dorosłych dzieci dysfunkcjonalnych (DDA / DDD)

Syndrom dorosłych dzieci alkoholików / dorosłych dzieci dysfunkcjonalnych (DDA / DDD) rozpoznawalny u osób dorosłych. Pewne jego sygnały utrudniające adaptację ujawniają się już na etapie wczesnej dorosłości. W istocie nie jest zespołem psychopatologicznym, nie jest chorobą, nie klasyfikowany w żadnym systemie czy to ICD-10 czy w DSM-IV. Podobnie rzecz ma się z syndromem „współuzależnienia”.

Wiedza i dotychczasowe doświadczenia opisują wzajemne właściwości, cechy czy zachowania osób z tym syndromem dla których źródłowe i wspólne są doznane, przeżyte traumy, niejednokrotnie o charakterze ostrym, przewlekłym – chronicznym.

Jeśli w rodzinie pochodzenia  –  generacyjnej występowały sytuacje zaniedbania, izolacji, odrzucenia i podobne, a w tym niezaspakajanie potrzeb, alkoholizm, przemoc, to z całym prawdopodobieństwem te doświadczenia nie budowały więzi, a wręcz ją strzępiły, rozrywały doprowadzając do sztuczności, nienaturalności – karykaturalności rodziny. Rodziny pozbawionej zasad, norm i wartości. Stąd wprost zaburzony system adaptacyjny i ogromne trudności w funkcjonowaniu dorosłym.

Ale nie każdy potrzebuje czy/i wymaga pomocy/psychoterapii i nie każdy też nie radzi sobie z przeżytymi doświadczeniami krzywdy.

W syndromie DDA/DDD trudności w budowaniu więzi relacyjnych, w konstruowaniu, utrzymaniu i rozpoznawaniu granic, postrzeganie otoczenia i świata przez pryzmat sztywnych ról, brak poczucia bezpieczeństwa, brak poczucia własnych kompetencji, poczucie małej wartości – bycia innym, gorszym („coś ze mną nie tak”) z nierozpoznawalną tożsamością powodują (mogą powodować) wycofanie, problemy dostosowania i osobisty regres zamiast radości życia i rozwój.

Motywacje uczestnictwa w grupie DDA / DDD spisane w tracie spotkań – sesji grupy i zebrane w pewien niedokończony zbiór:

 1. Problemy chorobowe (somatyczne, histeryczne, hipochondryczne);
 2. Problemy w kontaktach interpersonalnych;
 3. Lęk (ogólny, szczegółowy, strach);
 4. Permanentne usprawiedliwianie siebie (kontrola i szukanie problemów, obwinianie się);
 5. Perfekcjonizm i pedanteria;
 6. Chęć bycia lepszym (jako maska);
 7. Natręctwa;
 8. Permanentna frustracja – aż do wybuchu gniewu;
 9. Trudności w budowaniu intymnych relacji;
 10. Kryzys tożsamości;
 11. Brak poczucia bezpieczeństwa – wyniesiony z domu;
 12. Uciekanie od odpowiedzialności;
 13. Unikanie odpowiedzialności;
 14. Brak wzorca osobowości: ojca / matki, męża / żony, córki / syna;
 15. Manipulacja, kłamstwo, wymówki – przenoszenie odpowiedzialności;
 16. Myśli samobójcze -> lęk -> depresja;
 17. Wyobcowanie, poczucie osamotnienia;
 18. Niskie poczucie własnej wartości;
 19. Bycie innym niż wszyscy (lustro weneckie);
 20. Odwoływanie spotkań / zmiany planów;
 21. Nieumiejętność organizacji czasu wolnego;
 22. Nieumiejętność odpoczywania;
 23. Nieumiejętność okazywania radości / zadowolenia;
 24. Nieumiejętność przyjmowania prezentów i pochwał;
 25. Permanentny smutek;
 26. Powielanie schematów z domu – rodziny pochodzenia;
 27. Wypieranie złych doświadczeń;
 28. Fantazjowanie – ucieczka w wyobraźnie;
 29. Brak odwagi zwrócenia się o pomoc;
 30. Agresja i autoagresja;
 31. Zachowanie kompulsywne i obsesyjne;
 32. Tkwienie w sztywnych rolach „powinnam”, „powinienem”;
 33. Nieufność;
 34. Lęk, strach i w konsekwencji panika;
 35. Trudności w przyjmowaniu krytyki.