Stowarzyszenie (na razie w pomyśle, zarysie – koncepcji)

Połączenie sztuki, edukacji artystycznej i terapii jest propozycją dla szerokiego kręgu twórców i odbiorców. Stworzy fuzję, której jeszcze nie było. Ta konsolidacja nie ma jeszcze konkurencji. Jest podwaliną miejsca, w którym urzeczywistnią się idee, zrealizują cele.

Powołanie stowarzyszenia zintegruje SZTUKĘ, w tym szeroko rozumianą kreację i twórczość, EDUKACJĘ ARTYSTYCZNĄ dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz TERAPIĘ, w której głównym nurtem będzie arteterapia z jej licznymi formami/rodzajami, a także psychoterapia i logoterapia.

Zintegrowana idea SZTUKI, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ i TERAPII złączy w sobie cele i osoby. By zaistniała w formach, funkcjach, realizacjach projektów i przedsięwzięć należy powołać stowarzyszenie. Stowarzyszenie zorganizuje ośrodek terapii, arteterapii i działań twórczych, a także jego filie. Kanwą integracji idei sztuki, edukacji artystycznej i terapii będzie połączenie, wymiana doświadczeń, wspólne działania, spotkania, szeroko rozumiane integracje uczestników – klientów, pacjentów wraz z twórcami, artystami, odbiorcami i terapeutami. Celem zasadniczym będzie stała progresja/postęp i motywacja do działania utożsamiane z rozwojem w ogóle i rozwojem osobistym adresatów, beneficjentów i samych twórców. Rozwój zainteresowań, zmiany oraz podnoszenie kwalifikacji to cel równoległy – tożsamy.

Można wyróżnić lub podzielić główne obszary zainteresowania stowarzyszenia, którymi będą:

  • Edukacja artystyczna i twórczość;
  • Terapia i arteterapia;
  • i ewentualnie: ekologia i sztuka.

W założeniu obszary te będą transparentne w swej strukturze, a w formach realizacji przenikające; tu: korzystające ze wzajemnych doświadczeń i innych. W tych samych przestrzeniach mogą odbywać się działania twórcze, edukacyjne i terapia.

Dla powołanego stowarzyszenia, eksperymentem w momencie (zarysu) projektu ośrodka i terapeutyczną nowością ma być zakładana integracja pomiędzy pacjentami, grupami pacjentów/ klientów oraz integracja form i podejść terapeutycznych i psychologicznych. Zakładana jest także integracja pomiędzy osobami cierpiącymi – będącymi w terapii oraz osobami bez wskazań i zaburzeń; nazwijmy ją – pełną integracją, bez podziałów.