Pracownia Arteterapii i Psychoterapii (inicjatywa – styczeń 2014r.) – jako zaczyn idei ośrodka metodyczno – terapeutycznego Arteterapia w Krakowie

Adres Pracowni Arteterapii i Psychoterapii:

Kraków, ul. Wójtowska 3/32

 

Pracownia Arteterapii i Psychoterapii łączy osoby, którym zależy na pogłębianiu udziału sztuki w całokształcie procesów edukacyjnych, twórczych oraz terapeutycznych.

Pracownia arteterapii to miejsce,  w którym dzieci, młodzież i dorośli mogą uczestniczyć w warsztatach artystycznych, zajęciach edukacyjnych oraz różnorodnych formach arteterapii potrzebnych w rozwoju osobistym.

Pracownia to przestrzeń, w której każdy będzie miał możliwość doświadczyć i poczuć swoją wyjątkowość i odrębność, a także wzbudzić i pogłębić własną kreatywność, od dziecka po seniora.

Pracownia Arteterapii i Psychoterapii to miejsce i działania, tworzenie integracji pomiędzy cierpieniem, sztuką i formami terapeutycznymi, bez podziałów.

Pracownia – jej zespół – poprowadzi zajęcia w formule indywidualnej i grupowej z zakresu:

 • psychoterapii
 • logoterapii – poszukiwanie sensu życia i celów egzystencji
 • psychologii
 • terapii zajęciowej
 • form warsztatowych
 • programów autorskich

Ofertę kierujemy dla osób:

 • z niektórymi organicznymi zaburzeniami psychicznymi;
 • z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowań spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych;
 • ze schizofrenią i zaburzeniami schizotypowymi;
 • z zaburzeniami nastroju (afektywnymi);
 • z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną;
 • z zespołami behawioralnymi związanymi z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi;
 • z zaburzeniami osobowości i zachowania;
 • niektóre z upośledzeniem umysłowym.

Poszukiwanie sensu życia – logoterapia adresowana jest w szczególności dla klientów w sytuacjach kryzysu osobistego, bezrobotnych, wypalonych zawodowo, osób zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Do czasu pozyskania możliwości refundowania świadczeń (NFZ, UMK, inne) uczestnictwo w w/w formach zajęć jest odpłatne.