Zaproszenie do współpracy
ARTETERAPIA w Krakowie
Ośrodek metodyczno – terapeutyczny

projekt / zarys / szkic ARTETERAPIA w Krakowie:
w Krakowie

Ośrodek metodyczno – terapeutyczny w Krakowie w założeniu łączyć ma w sobie cztery podstawowe cele, które w swojej warstwie merytorycznej wynikają jeden z drugiego:

 • ośrodka terapii i resocjalizacji;
 • ośrodka badawczo – stażowego;
 • ośrodka kultury – spotkania twórców i odbiorców Sztuki Art Brut;
 • ośrodka spotkań – wymiany – wsparcia grup samopomocowych.

W planowanym / projektowanym / adoptowanym… budynku przeznaczenie lokali będzie następujące:

 • sale, w tym sala wykładowa – konferencyjna, sala widowiskowa itp.;
 • pracownie z zapleczami (pomieszczenia gospodarcze, magazynowe):
 • arteterapii, chromoterapii, estetoterapii, fototerapii – pracownie malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby (w tym ceramiki) itp.,
  • ergoterapii – terapii zajęciowej,
  • biblioterapii, poezjoterapii,
  • choreoterapii,
  • muzykoterapii,
  • dramaterapii,
  • socjoterapii
 • galeria Sztuki Art Brut z kawiarnią i stosownymi zapleczami;
 • gabinety psychoterapii, logoterapii, gabinety pomocy medycznej – lekarski (psychiatra), pielęgniarski;
 • pomieszczenia socjalne, inne

Ośrodek (budynek) infrastrukturalnie w całości przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym osób niewidzących – warunek konieczny.

Funkcja terapii, resocjalizacji i ośrodka badawczo – stażowego spełni oczekiwania i potrzeby studentów i absolwentów Wydziału Sztuki (w tym studiów podyplomowych kierunku Arteterapia) Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W ośrodku znajdą pracę psychologowie, terapeuci, terapeuci zajęciowi, psychoterapeuci, logoterapeuci, a przede wszystkim arteterapeuci oraz pracownicy służb medycznych, pracownicy socjalni i inni.

Ośrodek metodyczno – terapeutyczny w Krakowie jest ośrodkiem ściśle współpracującym z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz ze Stowarzyszeniem Psychiatria i Sztuka w Krakowie i innymi.

Pacjenci / klienci ośrodka. Oferta projektowanego ośrodka skierowana będzie do osób z zaburzeniami określonymi w V Rozdziale ICD-10 Międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, z niepełnosprawnością ruchową, niewidzących, innych.

Adresatami i uczestnikami terapii, arteterapii, psychoterapii, logoterapii, resocjalizacji, projektowanych i proponowanych programów ośrodka, w tym programów standardowych i autorskich będą między innymi osoby:

 • z niektórymi organicznymi zaburzeniami psychicznymi;
 • z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowań spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych;
 • ze schizofrenią i zaburzeniami schizotypowymi;
 • z zaburzeniami nastroju (afektywnymi);
 • z zaburzeniami nerwicowymi, związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną;
 • z zespołami behawioralnymi związanymi z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi;
 • z zaburzeniami osobowości i zachowania;
 • niektóre z upośledzeniem umysłowym.

Poszukiwanie sensu życia – logoterapia adresowana będzie w szczególności dla klientów w sytuacjach kryzysu osobistego, bezrobotnych, wypalonych zawodowo, osób zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Proponowane formy dla pacjentów / klientów nosić będą charakter terapii podstawowej, pogłębionej oraz propozycji aftercare. Kwalifikacje uczestników – pacjentów / klientów oraz realizacje programów czyli oddziaływań terapeutycznych powierzy się wyspecjalizowanej kadrze ośrodka wraz z pracującymi i uczącymi się stażystami – studentami i wolontariuszami. W założeniach każdy pacjent / klient – uczestnik zajęć, terapii – otrzyma indywidualny plan terapii / resocjalizacji weryfikowany przez zespół terapeutyczny.

Pacjenci / klienci ośrodka przyjmowani będą bez skierowań. Uczestnictwo w terapii, zajęciach będzie odpłatne i nieodpłatne.

Ośrodek metodyczno – terapeutyczny w Krakowie będzie miał charakter placówki dziennej. Klienci i pacjenci ośrodka po zajęciach, wracając do własnych środowisk i realnej rzeczywistości będą mieli możliwość natychmiastowej weryfikacji, asymilacji/ adaptacji zmian i procesów terapeutycznych.

Eksperymentem już w momencie (zarysu) projektu ośrodka i terapeutyczną nowością ma być zakładana integracja pomiędzy pacjentami, grupami pacjentów/ klientów oraz integracja form i podejść terapeutycznych i psychologicznych.

W sytuacjach kryzysowych, trudnych (innych) korzystający z oferty ośrodka (i nie tylko) będą mogli uzyskać poradę telefoniczną – projekt 24-godzinnej tzw. telefonicznej linii kryzysowej.

Galeria Sztuki Art Brut (i/lub sztuki użytkowej) będzie alternatywą dla uczestników, gdzie prócz wystawiennictwa można będzie podjąć działalność handlową, edukacyjną.

W projektowanym ośrodku metodyczno – terapeutycznym w Krakowie znajdą też oparcie i miejsce grupy wsparcia i samopomocy, inne.

Finansowanie.

 • środki UE;
 • samorząd – UMK, UMWM, MUW;
 • NFZ;
 • pacjenci;
 • stowarzyszenie / fundacja.

Uwagi…