Terapia w pracowni Arteterapii i Psychoterapii przy ul. Wójtowskiej 3/32

Psychoterapia – to greckie określenia: psyche (dusza) i therapein (leczyć).

Arteterapia – pochodzenie łacińsko-greckie (łac. ars –sztuka), a więc formy terapii przez sztukę, ograniczone do sztuk wizualnych – zaliczana do dziedzin kulturoterapii.

W jej szerokim sensie psychoterapia jest ujmowana jako ta dziedzina kultury, która skupia w sobie najogólniejsze pytania dotyczące natury ludzkiej, zdrowia i choroby człowieka oraz koncentruje się na cierpiącej, poszukującej pomocy jednostce (Grzesiuk, 2005).

W znacznie węższym pojęciu, psychoterapia jest specjalistyczną metodą leczenia polegającą na intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych (Aleksandrowicz i in., 1976).

Związek pomiędzy terapeutą a pacjentem (przymierze terapeutyczne) jest najważniejszym / podstawowym czynnikiem leczącym w psychoterapii. Celem jest rozwój osobowości, zdrowie psychiczne oraz usuwanie chorobowych objawów pacjenta.

Specyfiką Pracowni Arteterapii i Psychoterapii w Krakowie jest fuzja w interakcji sztuk wizualnych (arteterapii) z eklektyczną psychoterapią – różnymi jej współczesnymi nurtami. Sugestywne inspiracje w procesie udzielania pomocy, formy psychoedukacyjne, wiedza i umiejętności terapeutów są wykorzystywane jako wywieranie wpływu na osoby z zaburzeniami neurotycznymi, z zaburzeniami osobowości, uzależnionymi i z zaburzeniami somatogennymi, psychogennymi i noogennymi.

Oferta psychoterapii:

  • Dla osób dorosłych z tzw. syndromem współuzależnienia, z syndromem dorosłych dzieci alkoholików (DDA), oraz dorosłych dzieci dysfunkcyjnych (DDD), osób dotkniętych przemocą, osób lękliwych, depresyjnych, osób w kryzysie, osób kompulsywnych i z różnymi obsesjami, natręctwami;
  • dla osób uzależnionych tzn. osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowań spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych;
  • dla osób uzależnionych behawioralnie (nie od substancji psychoaktywnych).
  • Sesje, spotkania, cele i kierunki pracy terapeutycznej odbywają się w kręgu szeroko pojętej tematyki związanej z rozwiązywaniem problemów uzależnień, kryzysów osobistych, rodzinnych. Są równoczesnym poszukiwaniem sensu życia i celów w konkretnej egzystencji klienta.
  • W Pracowni  Arteterapii i Psychoterapii (w Krakowie przy ul. Wójtowskiej 3/32) prowadzę zajęcia w formule indywidualnej i grupowej, terapie podstawową,  pogłębioną i projekty – propozycje aftercare.