Grupa dla osób z syndromem dorosłych dzieci alkoholików / dorosłych dzieci dysfunkcjonalnych (DDA/DDD) o charakterze zamkniętym

(określona stała i ta sama liczba uczestników)

Pogłębiona psychoterapia grupowa

Czas trwania: jeden rok, tj.: ok. 40 trzygodzinnych sesji grupowych; z założeniem wstępnym, że czas trwania może zostać przedłużony w zależności od potrzeb uczestników; częstotliwość: jedna sesja tygodniowo;

Warunek uczestnictwa

Określają prowadzący terapeuci (para terapeutów) w okresie wstępnym trwającym do pięciu tygodni, tj.: nie dłużej niż pięć sesji; warunkiem koniecznym jest wypełnienie ankiety dda/ddd.

Do pobrania:
Ankieta DDA/DDD w formacie .doc lub Ankieta DDA/DDD w formacie .odt.

Tematyka ujęta w czterech zasadniczych cyklach:

  • sytuacje i wydarzenia w rodzinie pochodzenia – źródła traumatycznych doświadczeń poprzez odrzucenie, atmosferę zagrożeń, przemoc, nadużycia oraz nieprzewidywalność zachowań rodziców, chwiejność zasad i wartości; umiejętność identyfikacji traum; określenie problemów w badanych historiach oraz problemów funkcjonowania aktualnego;
  • funkcjonalny i dysfunkcjonalny świat emocji; adekwatność ich wyrażania; przepracowanie dziecięcych traum i bolesnych doświadczeń i osłabianie wpływu śladów tych doświadczeń;
  • świat wartości i motywacje życiowe; w poszukiwaniu sensu i celów życiowych; uwalnianie się spod negatywnych wpływów toksycznych relacji;
  • zmiana narracji osobistej i sposobu traktowania siebie; wgląd i umiejętność określenia własnych kompetencji i zasobów; poszukiwanie nowego porządku w życiu – uporządkowanie własnego życia; plany i ich realizacja.