Aktualności Pracowni Arteterapii i Psychoterapii przy ul. Wójtowskiej 3/32

Nabór do grup poprzez kontakt ze strony www.janszymula.pl/kontakt

Terapia indywidualna

Indywidualne sesje psychoterapii oraz konsultacje dla osób uzależnionych i osób dotkniętych przemocą (PTSD), osób z syndromami współuzależnienia, dda i ddd.

Grupa DDA/DDD

Zajęcia / sesje psychoterapii grupowej w podejściu eklektycznym z dużym naciskiem na logoterapię prowadzone są przeze mnie w każdy wtorek od godz. 18-tej do 21-tej. Grupa ma charakter zamknięty. Próbujemy i znajdujemy odpowiedzi na funkcjonowanie w utartych przez lata toksycznych, sztywnych schematach i systemach niejednokrotnie bez norm i wartości, w permanentnym poczuciu braku oparcia i odrzuceniu. W trakcie pracy terapeutycznej porządkujemy chaos emocjonalny odnajdując sens życia. Łamiąc stereotypy syndromu DDA/DDD, funkcjonowania w częstym poczuciu zagrożenia, wyparcia własnych potrzeb, trudności w relacjach interpersonalnych, ciągłe czy częste napięcia, odkrywamy doświadczenia przemocy by w ostatecznym rozrachunku niwelować i „wyrzucać” z siebie lęk – demona przeszłości i ten aktualny – obecny, który jest tej przeszłości śladem i przeszkadza w nowych sytuacjach życiowych. To najogólniej cele spotkań naszej grupy.

Grupa Program Rozwoju Osobistego

Grupa osób uzależnionych, które mają „daleko” za  sobą czynne uzależnienie od środków psychoaktywnych – najczęściej alkoholu. Jej zajęcia – spotkania odbywają się we czwartki od godz. 18-tej do 20-tej i także mają charakter grupy zamkniętej. Jest to grupa, której praca polega na powszechnie już używanym i dosłownym słów tego znaczeniu rozwoju osobistym w formie dyskusji i wymiany doświadczeń z elementami psychoterapii i logoterapii.

Arteterapia

Działania / zajęcia z zakresu sztuk plastycznych prowadzone są przez dyplomowanych arteterapeutów.